Sep 26, 2013

Selawat kepada Rasulullah

Assalamualaikum.

Aku rasa nak kongsi sedikit apa yang aku peroleh dari guruku, Maulana Rafidi di Kulim.

Rasulullah s.a.w bersabda:

 " Ketika aku di dalam perjalanan di malam hari untuk mi'raj ke langit, aku melihat ada malaikat yang mempunyai seribu tangan, dan di setiap tangannya ada seribu jari-jemari. Ketika ia sedang menghitung dengan jari-jarinya, aku bertanya kepad Jibril : Siapakah malaikat itu dan apa yang sedang ia hitung? Jibril menjawab : Ia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menghitung setiap titisan hujan, ia menghafal dan mengetahui setiap titisan hujan yang telah diturunkan dari langit ke bumi.

Aku bertanya kepada malaikat itu : Apakah kamu mengetahui berapakah jumlah titisan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia? Ia menjawab : Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu yang membawa kebenaran kepada makhluk-Nya, aku tidak hanya mengetahui setiap titisan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara tepat berapakah jumlah titisan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di atas bangunan, di kebun-kebun, di dataran yang bergaaram dan di tanah perkuburan.

Rasulullah s.a.w bersabda : Aku kagum terhadap kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam menghitung. Malaikat itu berkata : " Ya Rasulullah, ada yang tak sanggup aku menghafal dan mengingatnya dengan hitung tangan dan jari-jemariku. Rasulullah s.a.w bertanya : Menghitung apakah itu? Ia menajwab : Aku tidak mampu menghitung jumlah pahala untuk selawat yang disampaikan oleh sekolompok ummatmu ketika namamu disebut di suatu majlis."

(Al-Mustadrah, Syeikh An-Nuri, 5:355, hadis ke 72)

" Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat kepada Nabi (Muhammad s.a.w). Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salah sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya" (Al-Ahzaab 33:56)

No comments:

Post a Comment